Komunikacja asertywna

Data wydarzenia: 
15 luty, 2016 - 19:00

Szkolenie zamknięte dla stowarzyszenia Multicultureel Platform Vrede & Vrijheid w Hadze.

Cel:
Wypracowanie postawy asertywnej wobec innych osób, która cechuje się otwartością w okazywaniu uczuć i komunikowaniu potrzeb bez ranienia uczuć odbiorcy oraz poszerzenie kompetencji interpersonalnych o umiejętność wyznaczania granic.

Resultat:
natychmiastowe nabycie umiejętności spokojnego, bez skrępowania, wstydu, unikania i zażenowania:

- wyrażania odmiennego zdania
- przyznania się do błędów i przepraszania
- wyrażania uczuć jakie żywimy do innych
- odmawiania czegoś komuś
- proszenia o coś czego chcemy lub nam się należy
- przyjmowania komplementów/krytyki/negatywnych ocen
- mówienia o sobie dobrze (o swoich wadach również!)
- wyrażania konstruktywnej krytyki/feedbacku
- kończenia trudnych spraw/rozmów